นิทรรศการ "Home Appliances"

Event Details

นิทรรศการ "Home Appliances"

Time: April 30, 2015 to May 31, 2015
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 18, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Home Appliances
โดย อัมรินทร์ บุพศิริ
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ Home Appliances โดย อัมรินทร์ บุพศิริ นำเสนอภาพลักษณ์ของเด็กน้อยผู้เปลี่ยวเหงาภายใต้รูปลักษณ์ของเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน เมื่อจิตวิญญาณอันเปราะบาง หงอยเหงาเศร้าหมองและหลงทางของเด็กๆ ที่ขาดไร้ซึ่งความรัก ความห่วงใยใส่ใจ ถูกละเลยและมองข้ามไปอย่างไร้ความหมาย สื่อแสดงแทนที่ด้วยรูปลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเก้าอี้ ตู้เตียง โคมไฟ กระถางต้นไม้ จานชาม เสื้อผ้า ฯลฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่ถูกทอดทิ้งอย่างไม่เห็นความสำคัญ ท่ามกลางสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่มีส่วนผลักดันให้เด็กและเยาวชนมากมายหลงทางไปในความว่างเปล่า เปลี่ยวเหงา ไร้แก่นสาร และถูกหล่อหลอมด้วยทัศนคติตลอดจนค่านิยมที่ผิดแผกแปลกแยกจากผู้คน

Home Appliances
By Amarin Buppasiri
On April 30 – May 31, 2015
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Rd.)

The Home Appliances art exhibition by Amarin Buppasiri presents images of lonely children through the appearance of household appliances. When the existence of children in a house has been forgotten, their fragile spirits were replaced by household appliances such as table, chair, wardrobe, bed, lamp, pot, plate, clothes, etc. to symbolize a victim of negligence and unimportance. The modern society has played an important part to push children and teenagers away into the emptiness, nurturing them with attitudes, lifestyle of the modern day and value unlike others, and leading them towards loneliness and lack of essence in life.


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Home Appliances" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 18, 2015 at 1:57am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service