นิทรรศการ "อารยะ - บูชา" (HOLY KITSCH)

Event Details

นิทรรศการ "อารยะ - บูชา" (HOLY KITSCH)

Time: January 25, 2014 to March 28, 2014
Location: Whitespace Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://whitesp-cegallery.com
Event Type: art, exhibition, culture
Latest Activity: Feb 10, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

HOLY KITSCH

by Pornwipa Suriyakarn

January 25th - March 28th 2014

Whitespace Gallery, One Sala Dang 1, Rama 4, Bangkok 10500

Opening: January 25th, 2014, 6 pm


อารยะ - บูชา

ในยุคสมัยที่มีความเชื่อเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จึงพบเห็นสัญลักษณ์มากมายที่เป็นวัตถุทางความเชื่อ ล้วนมีความลึกซึ้งทางใจต่อบุคคลที่ศรัทธาในสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับความเชื่อ ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานจากความเชื่อในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางความเชื่อที่แตกต่างกัน ในเรื่องของการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่สิ่งของที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีความแปลกประหลาด ก็นำมากราบไว้บูชา

แต่อีกมุมในยุคปัจจุบันก็ได้เห็นความงามของรูปทรงในวัตถุทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เป็นวัตถุร่วมสมัย ที่เกิดจากกระบวนการการผลิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ของเล่นเด็ก สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของใกล้ตัวที่พบเห็นและชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ข้าพเจ้าจึงได้นำมาสร้างสรรค์ผลงาน ก็เพื่อบอกเล่าทัศนคติที่มีต่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อของตัวเอง และบอกเล่าในเรื่องของยุคสมัยด้วย ผสมผสานกับการใช้เทคนิคปูนปั้นโบราณที่ข้าพเจ้าสนใจนำมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ความหมายใหม่ให้สิ่งของเหล่านี้ เพื่อแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ หรืออาจจะเป็นตัวแทนของคนในยุคนี้ ที่มองการผสมทางวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่ในชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่ บวกกับทัศนคติทางความคิดของข้าพเจ้าที่ได้รับอิทธิพลทางความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน และจินตนาการ งานศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นเสมือนตัวแทนภาพสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัยของวัฒนธรรมที่มีความเชื่อ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อารยะ - บูชา" (HOLY KITSCH) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service