นิทรรศการศิลปะ “เรื่องของเธอ- Her story”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “เรื่องของเธอ- Her story”

Time: June 1, 2012 to July 20, 2012
Location: Thaibank Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thaibankmuseum.or.…
Phone: 02 544 5111,02 544 4525-7
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 30, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยนำผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหญิง 22 ท่าน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะ จิตรกรรมฯ มาจัดแสดง กว่า 30 ผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง บทบาท ศักยภาพ และพลังความคิดสร้างสรรค์ ของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเกื้อหนุนในการทำคุณประโยชน์ร่วมกันต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เรื่องของเธอ – Her story”


ในงานนิทรรศการนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ศิลปะจากของใกล้ตัว” สำหรับบุตรหลานพนักงานธนาคารและกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ อายุระหว่าง 10-14 ปี ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง จำนวน 2 ครั้ง คือ สนุกกับศิลปะบนจาน ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน และ การเขียนภาพผสมวัสดุติดปะตามจินตนาการ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน นี้


นิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2544-4525-7

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “เรื่องของเธอ- Her story” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service