นิทรรศการ "Her Love"

Event Details

นิทรรศการ "Her Love"

Time: February 1, 2020 to February 28, 2020
Location: YELO House
City/Town: Bangkok
Phone: 098 469 5924
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 19, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

‘HER LOVE’ นิทรรศการความรัก โดย HERspective กลุ่ม ศิลปินหญิง 8 คนที่รวมตัวกันเพื่อ บอกเล่า เรื่องราวความรักผ่านมุมมองส่วนตัว ‘ความรัก’ ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความโรแมนติก แบบหนุ่ม สาว ‘ความรัก’ ที่อาจเรียบง่ายหรือซับซ้อน ’ความรัก’ ที่มีทั้งด้านสวยงามและด้านมืดทั้งหมด เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนทัศนคติต่อความรักของผู้หญิงในยุคนี้

ผลงานของศิลปินได้ถูกนําเสนอผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งสีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ, ศิลปะการตัดกระดาษ, ศิลปะการจุดด้วยหมึก รวมถึงการเขียนอักษรวิจิตรและการออกแบบตัวอักษร ทั้งหมดคือการสร้างคําจํากัดความที่เป็นเอกลักษณ์ของ ‘HER LOVE’ ให้กับนิทรรศการ ในครั้งนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Her Love" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service