นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

Event Details

นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

Time: May 10, 2014 to August 3, 2014
Location: Thailand Creative & Design Center Chiang Mai
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 052 080 500 ต่อ 1
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 27, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”
เวลา: 10 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2557 | 10.30 – 18.00
สถานที่: TCDC เชียงใหม่


ในยุคที่เราเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทุกการตัดสินใจมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ทั้งอนาคตของตัวเราเอง อนาคตของชุมชน ไปจนถึงอนาคตของสังคมและโลกในภาพรวม

เมื่อ โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เราจะเร่งรีบเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ผ่อนจังหวะเพื่อใช้เวลาใคร่ครวญ หรือสร้างจังหวะใหม่ขึ้นมาเอง เราจะผสาน “สินทรัพย์” เดิมกับ “ปัญญา” ใหม่อย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าและชีวิตที่ดีกว่า อะไรคือสมดุลใหม่ในการอยู่กับความเหลือเฟือจากเทคโนโลยีและความขาดแคลนของ ทรัพยากรโลก หรือกระทั่งความหมายของ “สุนทรียภาพ” ในยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามาทดแทนบทบาทการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ยิ่ง โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีหลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นเท่าไร สิ่งที่แตกต่างและดีกว่าจะยิ่งมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น อนาคตจึงไม่ใช่การเลือกระหว่างความ “เหมือน” หรือ “ต่าง” หากเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองสิ่ง เพื่อให้ทุกๆ คนได้ใช้คุณค่าและปัญญาในแบบฉบับของตนเอง เพื่อออกแบบตัวเราและโลกที่สร้างสรรค์กว่าเดิม

ค้นหาความเชื่อมโยง ของการตัดสินใจต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้ กับนิทรรศการ “Hello World!” 10 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2557 ที่ TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่

เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เวลา 10.30 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service