นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

Event Details

นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

Time: December 20, 2013 to March 23, 2014
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Feb 19, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

เวลา: 20 ธันวาคม 2556 - 23 มีนาคม 2557 | 10.30 – 21.00

สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC


เพราะทุกการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ร่วมค้นหาความเชื่อมโยงของแต่ละทางเลือกเพื่อสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้

ในยุคที่เราเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทุกการตัดสินใจมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ทั้งอนาคตของตัวเราเอง อนาคตของชุมชน ไปจนถึงอนาคตของสังคมและโลกในภาพรวม

เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เราจะเร่งรีบเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ผ่อนจังหวะเพื่อใช้เวลาใคร่ครวญ หรือสร้างจังหวะใหม่ขึ้นมาเอง เราจะผสาน “สินทรัพย์” เดิมกับ “ปัญญา” ใหม่อย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าและชีวิตที่ดีกว่า อะไรคือสมดุลใหม่ในการอยู่กับความเหลือเฟือจากเทคโนโลยีและความขาดแคลนของทรัพยากรโลก หรือกระทั่งความหมายของ “สุนทรียภาพ” ในยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามาทดแทนบทบาทการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ยิ่งโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีหลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นเท่าไร สิ่งที่แตกต่างและดีกว่าจะยิ่งมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น อนาคตจึงไม่ใช่การเลือกระหว่างความ “เหมือน” หรือ “ต่าง” หากเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองสิ่ง เพื่อให้ทุกๆ คนได้ใช้คุณค่าและปัญญาในแบบฉบับของตนเอง เพื่อออกแบบตัวเราและโลกที่สร้างสรรค์กว่าเดิม

ค้นหาความเชื่อมโยงของการตัดสินใจต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้ กับนิทรรศการ “Hello World!” 20 ธันวาคม 2556 – 23 มีนาคม 2557 ที่ TCDC

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service