นิทรรศการ “สรวงสวรรค์” (Heaven)

Event Details

นิทรรศการ “สรวงสวรรค์” (Heaven)

Time: December 3, 2018 to December 9, 2018
Location: Central World
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ข้าพเจ้า ณัฏฐ์ชิชา ผ่องสุวรรณา ผู้จัดนิทรรศการ “Heaven สรวงสวรรค์ในนามของ กลุ่มนักสะสมศิลปะไทย ได้จัดงานนิทรรศการศิลปะ “Heaven สรวงสรรค์ช่วงระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 Central World โดยได้รับการสนับสนุนจากศิลปิน 21ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม และ ประติมากรรม ในหลวงรัชกาลที่ , องค์ทวยเทพ และ พระพุทธเจ้า ดังมีรายชื่อศิลปินต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์

2. สมภพ บุตราช 

3. เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

4. ดร. มนัสวิน นันทเสน(ติ๊ก ชิโร่)

5. สุวัฒน์ วรรณมณี 

6. ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

7. วัชระ กล้าค้าขาย 

8. สุวิทย์ ใจป้อม 

9. ทรงเดช ทิพย์ทอง 

10. นฤทธ์ธรณ์ เศรษฐ์คุณารัฐ

11. ชัชวาล รอดคลองตัน 

12. จักรพล รัชนี 

13. นิพนธ์ จังกินา 

14. กิตติ พลศักดิ์ขวา 

15. วีรยุทธ ศรีเกษร 

16. สุริยา นามวงษ์ 

17. ราชัน แสงทอง 

18. สุพร แก้วดา

19. ประสิทธิ์ เอมทิม 

20. สราวุฒิ คำมูลชัย 

21. ประพาฬพรรณ บุญยะชัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สรวงสวรรค์” (Heaven) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service