นิทรรศการศิลปะ “คืนสุขสู่ถิ่น” (Happy to Return Home)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “คืนสุขสู่ถิ่น” (Happy to Return Home)

Time: June 4, 2011 to June 30, 2011
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
Street: 786/11 Moo 3 Paholyothin rd.,Wiang ,Muang
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 0 5371 9110,083 152 6021
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 1, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

วันที่ 4-30 มิถุนายน 2554  นิทรรศการศิลปะ “คืนสุขสู่ถิ่น” happy to return home ของ พิศิษฐ์  ไชยล้อม เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะจากประสบการณ์ต่างๆและความทรงจำของเขาที่ได้เติบโตมาในดินแดนล้านนาได้สัมผัสผูกพันกับ วิถีชีวิตของผู้คนพื้นบ้านที่อยู่กันแบบเรียบง่าย  อบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรี พึ่งพาอาศัยกัน รักในความสงบและมีศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านานในอดีต 

ท่ามกลางบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอันงดงาม  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเห็นมีความสำคัญล้วนแต่มีคุณค่ามากมาย  ความประทับใจ และ ความสุขที่ได้รับในท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันสร้างความบันดาลใจ ในการทำงานศิลปะและ มีความตั้งใจที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการกับความรู้สึกของตนเองด้วยการนำเสนอผ่านสื่อทางผลงานศิลปกรรมในรูปแบบงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี เพื่อสร้างสุนทรียภาพเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่และกระตุ้นให้ผู้ชมรำลึกถึงอดีตเห็นคุณค่าความสำคัญช่วยกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสูญหายไปกับกาลเวลา นิทรรศการครั้งนี้มีพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น. ณ 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย9 Art Gallery / Architect Studio 

ศิลปิน :  พิศิษฐ์  ไชยล้อม
วันที่ :  4-30 มิถุนายน 2554 
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย
ติดต่อ : โทร.0-5371-9110,0-8315-260-21FAX. 0-5374-4168
E-mail : artgallery9@hotmail.com , artgallerynine@gmail.com , www.9artgallery.com
ดูรายละเอียดนิทรรศการครั้งนี้ที่ http://9artgallery.com/JUNE%202011.html

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “คืนสุขสู่ถิ่น” (Happy to Return Home) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service