นิทรรศการ "ดินแดนแห่งความผาสุก" (Happiness Land)

Event Details

นิทรรศการ "ดินแดนแห่งความผาสุก" (Happiness Land)

Time: June 18, 2015 to July 25, 2015
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 3, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"ดินแดนแห่งความผาสุก"
โดย ธีระวัฒน์ คะนะมะ
ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 18.30 น.
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2558

นิทรรศการ "ดินแดนแห่งความผาสุก" นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่งดงามไปด้วยเส้นสายและสีสันอันอ่อนหวาน ภาพลักษณ์ของวัดวาอาราม โบสถ์วิหารอันอ่อนช้อย ท่ามกลางทิวทัศน์เทือกเขา ภูผา แม่น้ำลำธารและพุ่มพันธุ์พฤกษา แสดงให้เห็นถึงความสุขสงบของจิตใจที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วยจิตวิญญาณ คตินิยม และความเชื่ออันเรียบง่ายในวัฒนธรรมแบบพื้นถิ่นของพุทธศาสนิกชน สื่อแสดงสู่ความสุขสงบของจิตใจที่อิ่มเอิบจากกิจกรรมเรียบง่าย เช่น การเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม อันเป็นเสมือนประเพณีวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความปีติ เสมือนหนึ่งได้พานพบกับทิพยวิมานแห่งความสุข ท่ามกลางมิติแห่งสรวงสวรรค์ในจินตนาการ

“Happiness Land”
By Teerawat Kanama
On Monday, July 6, 2015 at 6.30 pm
at ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10)

The exhibition will be on view during June 18 – July 25, 2015

The “Happiness Land” art exhibition presents acrylic on canvas paintings by Teerawat Kanama. Pictures of temples and monasteries among the vast view of mountain ranges, rivers, streams and plants depict the peace of mind which can be achieved through the soul. Ideology and simple belief in the local culture of Buddhists convey the tranquility of mind through activities such as making merit, going to the temple and listening to the monks’ recital and teaching which help bring happiness to those who follow as well as the resemblance of finding the divinely home in heaven.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดินแดนแห่งความผาสุก" (Happiness Land) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service