นิทรรศการ “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” (Happiness in simplicity)

Event Details

นิทรรศการ “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” (Happiness in simplicity)

Time: June 26, 2013 to August 25, 2013
Location: Sombat Permpoon Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.sombatpermpoongall…
Phone: 02 254 6040-6
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jun 15, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก พงศ์ศิริ คิดดี

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ


วันพุธที่ 26 มิถุนายน เวลา 18.00 – 20.00 น.

ณ. ชั้น 2 หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน จากวันที่ 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2556

สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม “ ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี ได้นำเอาความรักต่อสถาปัตยากรรมไทย และ ใช้ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ของเขา นำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะตัว โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก จนออกมาเป็นผลงาน 2 มิติที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอยู่ในชั้นสีที่สดใส และยังคงสื่อความหมายของความสงบบนความเรียบง่ายในบรรยากาศสีกับโครงสร้างสถาปัตยากรรมไทย.

ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข คือ ความประทับใจที่พงศ์ศิริ ได้ค้นพบ ผ่านเรื่องราวในเหล่ารูปทรงพื้นฐานเรขาคณิต ที่นำมาซ้อนทับกัน ทำให้เกิดรูปทรงใหม่ และ บรรยากาศที่มีมิติระยิบระยับ รูปทรงที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ต่างล้วนแต่เป็นรูปทรงที่ทำให้

พงศ์ศิริ มีความรู้สึกประทับใจ และ ปีติสุข แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วรูปทรงต่างๆเหล่านี้ที่เขาประทับใจจะเป็นเพียงโครงสร้างที่ไร้ซึ่งสีสันก็ตาม แต่ความเรียบง่ายนี้ กลับทำให้เขารู้สึกถึง ความสงบ และบังเกิดถึง สมาธิ ของจิตนาการ ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขสดใสและพลังแห่งสีสันในงานศิลปะของเขา


พงศ์ศิริ คิดดี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2520 ที่นครศรีธรรมราช ได้รับปริญญาตรีที่ B.F.A Graphic Art Faculty of Fine Art, เชียงใหม่ และ ปริญญาโทจาก M.F.A Graphic Art มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันพงศ์ศิริ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับรางวัลมากมายจากทั้งองค์การรัฐบาล และ เอกชน อาทิเช่น โตชิบ้า, พานาโซนิค,จิตรกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ, ศิลปกรรม ปตท., และศิลปกรรมแห่งชาติ ฯลฯ

“Happiness in simplicity” by Pongsiri Kiddee

Opening reception

Wednesday 26th June 6.00pm – 8.00pm

2nd Floor Sombat Permpoon Gallery on view from 26 June – 25 August, 201


Sombat Permpoon Gallery is delighted to announce “Happiness in simplicity”, its latest exhibition by award-winning silkscreen artist, Pongsiri Kiddee.

Pongsiri combines his passion for Thai architectural design with his expertise in silkscreen technique through creating constructions of the two as layers of geometric abstracts. The work that results is two-dimensional impressionist silkscreen, full of color and grace. The executions of these ideas are based on his fascination with geometric forms and the intrigue he experiences in the simplicity and peacefulness of these basic straight lines intersecting- triangles, oblong shapes, squares, circles – and how these basic forms create and reconstruct objects around us.

Ponsiri Kiddee was born in 1977 in Nakorn Sri Thammarat. He received B. .F.A Graphic Art Faculty of Fine Art, Chiang Mai and M.F.A Graphic Art Silpakorn University, Bangkok. He’s currently enrolling in Ph.D. study in Silpakorn. Ponsiri received numerous awards from both Public and private sectors including, Toshiba, Panasonic, Bualung Foundation, PTT Global Chemical Public Company Limited and Thailand’s national award.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” (Happiness in simplicity) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 4, 2013 at 9:29am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service