'Happiness Forward' Art Exhibition for Education Fund by Poh-Chang Campus

Event Details

'Happiness Forward' Art Exhibition for Education Fund by Poh-Chang Campus

Time: March 10, 2010 to April 10, 2010
Location: Artery Gallery
Street: 919/1 the Silom Galleria Building, (UNIT B09) B1 Fl., Silom Rd
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.arterybkk.com
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 10, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

'Happiness Forward'
An Art Exhibition for Education Fund: by 14 Art Instructors of Poh-Chang Campus from Rattanakosin University of Rajamangala Technology

มุมหนึ่งของความสุขเป็นไปได้ในมุมของการเป็นผู้มอบ สิ่งที่มาจากใจอันเป็นสุขไปสู่ผู้รับด้วยความยินดี จึงขอเรียนเชิญมาร่วมแบ่งปันสิ่งดีงามเหล่านี้โดยพร้อมเพรียง หากร่วมกันส่งต่อสิ่งที่แทนความรู้สึกดีๆ ไปสู่ผู้ที่ควรมีโอกาส สังคมเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขวิถีท่ามกลางน้ำใจไมตรีความเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้ความทุกข์ร้อนประการใด ย่อมบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยขบวนการแห่งความสุขนี้

ดังนี้จึงเป็นอีกวาระหนึ่งที่หน่วยงานคณาจารย์จากสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส, อาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, อาจารย์ธานี นาคีรักษ์, อาจารย์ธวัชชัย เที่ยงสัตย์, อาจารย์เรวดี ใจชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ วุฒิ, อาจารย์ฐิติพันธ์ จันทร์หอม, อาจารย์นภดล เนตรดี, อาจารย์อนันต์ ปรัชญนันทน์, อาจารย์รัษฎา ชะตางาม, อาจารย์ธง อุดมผล ร่วมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์พร้อมกลุ่มศิลปินร่วมโครงการ ศาสตร์เมธี ปัญญา เพ็ชรชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน, คุณธนาทิพย์ ทิพย์วารี, คุณเดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ, คุณกมลรัตน์ เพ็ชรชู ได้ร่วมกับ อาร์ทเทอรี่ แกลเลอรี่ เล็งเห็นโอกาสในการสรรค์สร้างเจตนารมณ์ต่อขบวนการแห่งความสุขให้ปรากฏ เพื่อทุกความเป็นไปได้อันดีสู่สังคมเราในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาทางด้านศิลปะ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เรา มาร่วมกันทำนุบำรุงอารยะธรรมให้เติบใหญ่เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม เพื่อชาติ และเพื่อโลกสืบต่อไป

อย่างไรก็ดีการดำเนินงานตลอดโครงการนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าสู่สังคมไทยสืบไป

นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ถึงวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553
ณ Artery Gallery 919/1 อาคารสีลมแกลเลอเรีย ชั้น B1, (Unit B09) ถนนสีลม, กรุงเทพ 10500

-----------------------

'When someone does you a big favor, don' t just pay it back...pay it forward...', this word is as same meaning as an intention of 'Happiness Forward' project which going to take place as an art exhibition as for education fund at Artery gallery on this soon of March. Therefore, we' d cordially invite you to come and share the good things for anyone who deserve to have some opportunity and then ours society wouldn' t be lack of generosity to each other, instead any of trouble could be decreasing off from our society as well as this happiness process can possibly do.

Once again, as one good occasion as all 14 artists who are art instructors which consist of Banlu Viriyapornprapas, Thanarit Thipwaree, Thani Nakeerak, Thawatchai Thiengsat, Rewadee Jaichum, Aunnop Wut, Thitipan Chanhom, Noppadon Naddee, Anan Pratchayanan, Rasada Chatangam, Thong Udompol together with the national artist Prayat Pongdam and many of co-project' s artists; Panya Petchu, Piroj Wongbon, Thanatip Thipwaree, Duenshyphuchana Phuprasert, Kamonrat Petchu have do concern in resolving needs, then they collaborate with Artery Gallery to make this happiness intention come true. Especially into an educational of fine art which is either an important part of human' s cultural. Let' s join together to maintain and grow up the civilization of mankind toward our family, our society, our nation and eventually to our own world. However, the main objectively of this time art exhibition is to raise the fund for help and supporting any of fine art students who really good at study but lack of creativity art needs. We believe after as all their happy, they' d raise some precious work further back to our Thai society as well.

Opening exhibition will take place on Wednesday 10th March till on Saturday 10th April, 2010.

At Artery Gallery, 919/1 the Silom Galleria Building, (UNIT B09) B1 Fl., Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand

Comment Wall

Comment

RSVP for 'Happiness Forward' Art Exhibition for Education Fund by Poh-Chang Campus to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service