นิทรรศการภาพวาด "ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ" (Haiku in your heart)

Event Details

นิทรรศการภาพวาด "ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ" (Haiku in your heart)

Time: June 23, 2013 to August 30, 2013
Location: Arun in Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/ArunI…
Phone: 02 622 2316
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Haiku in your heart: the Contour and Haiku Exhibition by Metha Methee

นิทรรศการภาพวาด คอนทัวร์ ตัวหนังสือ ไฮกุ โดย เมธา เมธี


ภาพวาดคอนทัวร์ลงสีบนผ้าขนาด 30x30 เซนติเมตร พร้อมบทกวีไฮกุ


แนวคิดภาพและภาษา

“บางรูปบทกวีมาก่อนที่จะวาดรูป มีบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างที่วาดภาพบทกวีถึงเกิดขึ้น”

.........กวีไฮกุของเมธา เมธี

เคร่งครัดต่อหลักโครงสร้างบทกวีฉันทลักษณ์ของ บาโช มาซึโอ

กวีญี่ปุ่นที่คิดค้นขึ้น ใน ๑ บทจะวางบรรทัด ๓ บรรทัด

มี ๑๗ พยางค์ : บรรทัดที่หนึ่ง ๕ พยางค์ บรรทัดที่สอง ๗ พยางค์

บรรทัดสุดท้าย ๕ พยางค์

ภาพวาดที่ปรากฏคู่กันกับบทกวีเป็นภาพคอนทัวร์ (Contour)

ที่คิดออกมาคู่กันเฉพาะภาพหนึ่งภาพ กับ บทกวีหนึ่งบท

เฉพาะกาลขณะนั้น ที่สอดคล้องไปในครรลองของอารมณ์และจิตนาการ


เปิดงานนิทรรศการ วันที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00

แสดงผลงาน ตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2556

ณ อรุณ อิน บางกอก แพร่งภูธร กรุงเทพฯ


https://www.facebook.com/events/145389612316191/?ref=22

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพวาด "ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ" (Haiku in your heart) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service