นิทรรศการ "Haiku in you heart"

Event Details

นิทรรศการ "Haiku in you heart"

Time: July 1, 2014 to August 30, 2014
Location: Hemlock Art Restaurant
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 282 7507
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 6, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“บางรูปบทกวีมาก่อนที่จะวาดรูป มีบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างที่วาดภาพบทกวีถึงเกิดขึ้น”
.........กวีไฮกุของ เมธา เมธี เคร่งครัดต่อหลักโครงสร้างบทกวี
ฉันทลักษณ์ของ บาโช มาซึโอ กวีญี่ปุ่นที่คิดค้นขึ้น
ไฮกุ ๑ บท มี ๓ บรรทัด มี ๑๗ พยางค์
บรรทัดที่หนึ่ง ๕ พยางค์ บรรทัดที่สอง ๗ พยางค์ บรรทัด
สุดท้าย ๕ พยางค์ โดยยืดถือเรื่องฤดูกาลไว้ในตัวบทอย่าง
สม่ำเสมอ
ภาพวาดที่ปรากฏคู่กับบทกวีเป็นภาพคอนทัวร์
(Contour) ที่คู่กัน เฉพาะภาพหนึ่งภาพ กับบทกวีหนึ่งบท
ที่สอดคล้องไปในครรลองเดียวกัน

จัดแสดงผลงานตั้งเเต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2557 ที่ Hemlock Art Restaurant ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 - 24.00 น. เเละวันเสาร์ เวลา 17.00 - 24.00 น. โทร 02-282-7507

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Haiku in you heart" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service