นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness)

Event Details

นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness)

Time: September 14, 2013 to September 29, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 086 694 6175
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness)

ศิลปิน กัญจน์คชา คงคามี (Mr. Kankacha Kongkamee)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 14 -29 กันยายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศิลปิน 086-6946175


แนวความคิด


ในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ หนีไม่พ้น คำว่า ความทุกข์ และความสุข ที่วนเวียนมาพบเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอ ความทุกข์และความสุขอยู่ที่ใจเรา เมื่อเราดำรงชีวิต อย่างมีสติ คือทุกข์ก็มีสติตั้งรับ ความทุกข์ก็จะอยู่กับเราไม่นานนัก เวลาสุขก็ควรสุขอย่างมีสติ อย่าหลงระเริงกับความสุข เพราะถ้าเรามัวหลงอยู่กับความสุขโดยขาดสติ ความทุกข์ที่ใหญ่หลวงอาจจะตามมาโดยไม่รู้ตัว

ผลงานชุดนี้ จึงต้องการสื่อถึง การมีสติในการใช้ชีวิต เพราะบางครั้งการขาดสติในบางเวลาอาจทำให้เกิดความทุกข์และการสูญเสียต่อตนเองและผู้อื่นได้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อเตือนสติให้ผู้ชมผลงาน สามารถหยุดคิดและกลับไปใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้น


Concept

In the lives of human beings. Not able to avoid of grief and happiness that revolves around ours mind. Therefore, if we live with consciousness. when grief is arrived, we should know that it will not stay long with us. by the way, if happiness are here in ours mind, we should not be rapturous because happiness are not belong with us forever too. Living without a great concentrated of mind. " Disaster of life is close to you"

This project Want to media about how to live with Consciousness. once you lose one's mind, that might be trans you and other to lose the most important things in life. I'm appreciated to present you by Painting art to reminding about " live with consciousness." even more.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 9, 2013 at 11:32am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service