นิทรรศการ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)

Event Details

นิทรรศการ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)

Time: September 2, 2010 to September 19, 2010
Location: ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: ฺBangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 23, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


รูปแบบของนิทรรศการที่จัดแสดงในครั้งนี้ สะท้อนมุมมอง จากความคิดของศิลปินในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้สร้างงาน กับบริบทสังคม ผ่านทัศนคติของตนเอง รูปแบบของผลงาน (Imaging of Art) ที่ปรากฏจะเป็นเรื่องที่ผู้สร้างงานมีความประทับใจ ในสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสในเรื่องของสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข ผสานกับวิธีการถ่ายทอดส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีทั้งในแบบเหมือนจริงลดทอดรูปทรง และจินตนาการ ซึ่งศิลปินที่นำผลงานมาแสดงครั้งนี้ในกลุ่มมีทั้งหมด 12 คน ได้แก่ กิตติ พิมเสน,เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม,ดำรง ชีวะสาโร,ธวิท วงษ์พลาย,ภฤมาศ ชายทิพย์,เมตตา ศิริสุข,ยอดชาย พรหมอินทร์,ระพี ชีวะสาโร,วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม,ศุภริน ทิพย์ธนสาร,สิทธิพร บรรจงเพชร,อรธีราภัทร์ ธนภูริพรรธน์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service