นิทรรศการพิเศษ "หีบห่อของคุณย่า-ตะกร้าของคุณยาย" (Granny's Packages in the Olden Days)

Event Details

นิทรรศการพิเศษ "หีบห่อของคุณย่า-ตะกร้าของคุณยาย" (Granny's Packages in the Olden Days)

Time: July 10, 2019 to July 31, 2019
Location: National Museum Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/eduNMB
Phone: 02 224 1402
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการพิเศษเพื่อรณรงค์

การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑ์

Go Green @ National Museum Bangkok 

เรื่อง หีบห่อของคุณย่า - ตะกร้าของคุณยาย

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

(วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.)

The Fine Arts Department, Ministry of Culture

By the National Museum Bangkok was thrilled to invited you to visit a special exhibition for the campaign of reducing the use of plastic in museums,

Go Green @ National Museum Bangkok.

"Granny's Packages in the Olden Days"

Due to the Buddhist Lent Observance 2019

Between 10 to 31 July 2019

At the Chao Phraya Yommarat Memorial Hall (Kaew Singhaseni), National Museum Bangkok

For more information, please contact:

0 2224 1402, 0 2224 1333 

(Wednesday to Sunday, 08.30 a.m. to 04.30 p.m.)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการพิเศษ "หีบห่อของคุณย่า-ตะกร้าของคุณยาย" (Granny's Packages in the Olden Days) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service