นิทรรศการ "GRAB & GO"

Event Details

นิทรรศการ "GRAB & GO"

Time: June 3, 2019 to June 5, 2019
Location: Siam Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/GRAB-…
Phone: 02 658 1000
Event Type: art, exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

GRAB & GO นิทรรศการแสดงงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นนำเสนอแนวคิดรูปแบบใหม่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักศึกษา สาขาวิชา การออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
GRAB & GO
A creative design exhibition that focuses on presenting new concepts through research and data analysis by students in Department of Interior Design , College of Design at Rangsit University.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "GRAB & GO" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service