นิทรรศการ "สู่แดนสุขาวดี" (Go to Sukhawadee)

Event Details

นิทรรศการ "สู่แดนสุขาวดี" (Go to Sukhawadee)

Time: October 7, 2014 to November 9, 2014
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Oct 2, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"สู่แดนสุขาวดี"
โดย มานพ สุวรรณปินฑะ

ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 18.30 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2557

นิทรรศการ สู่แดนสุขาวดี นำเสนอผลงานประติมากรรมภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม และการบูชาเงินตราที่ครอบคลุมจิตสำนึกของประชากรเกือบทั้งโลก ความอยากได้อยากมีอันไม่สิ้นสุดนำมาซึ่งการกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์โดยมีเป้าประสงค์เดียวคือ การเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินตราในครอบครองของตนเองอย่างไม่สนใจศีลธรรมความถูกผิด ผลงานประติมากรรมอันงดงาม พร้อมด้วยแนวความคิดที่เข้มแข็งผสมผสานกับรูปทรงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการสร้างสรรค์โดยประติมากรหนุ่ม มานพ สุวรรณปินฑะ


"Go to Sukhawadee"
By Manop Suwanpinta

On Monday, October 13 at 6.30 pm.
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

The exhibtion will be on view during October 7 – November 9, 2014

“To the Land of Happiness” art exhibition presents sculptures depicting materialism, consumerism and the influence of money. Greed leads to obsession with wealth accumulation while overlooking morality. The sculptures embedded with powerful concept and imaginative stature are elaborately created by the young prominent sculptor, Manop Suwanpinta.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สู่แดนสุขาวดี" (Go to Sukhawadee) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service