นิทรรศการ "ภาวะสีหม่น" (Gloomy Mind)

Event Details

นิทรรศการ "ภาวะสีหม่น" (Gloomy Mind)

Time: June 30, 2017 to July 30, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ภาวะสีหม่น
วันที่ : 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย ประไพพักตร์ เนียมรัตน์
มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความเจ็บป่วย มีความบกพร่องในการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยร่างกายหรือทางด้านจิตใจ ซึ่งความเจ็บป่วยทั้ง 2 นัยยะนั้นทำงานสอดประสานกันเป็นเสมือนระบบกลไกในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดภาพความคิด ความรู้สึกของสภาวะอารมณ์ในขณะที่เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์และเจ็บป่วย ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการลบ ซึ่งเป็นเหมือนการเยียวยาบำบัด เพื่อขจัดจิตใจอันเกิดจากความทุกข์ ส่วนหนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิต อีกส่วนเพื่อสะท้อนการอยู่ร่วมกันกับความไม่สมบูรณ์อย่างเข้าใจและมีสติ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาวะสีหม่น" (Gloomy Mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service