นิทรรศการ "ภาพจำ" (Gloomy Memoir)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพจำ" (Gloomy Memoir)

Time: December 14, 2019 to February 14, 2020
Location: York By Dumbo
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ GLOOMY MEMOIR ภาพจำ
วัลลภ หาญสันเทียะ
ภัณฑารักษ์ : จิรารัตน์ ไชยราช
สถานที่ : York By Dumbo
วันที่จัดแสดง : 14 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเปิด : 14 ธันวาคม 2562, 19.00 น.

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีที่มาที่ไป รวมถึงเรื่องราวจากความทรงจำในอดีต มีผลพวงส่งต่อมายังสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างเชิงรับรู้ สาระสำคัญ เชิงวัตถุ หรือแม้กระทั่งกระบวนการทางความคิดของมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ รวมไปถึงสิ่งรอบตัวหรือ
วัตถุต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้ากับสังคม

นิทรรศการชุดนี้ จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้บันทึกความทรงจำ จากเหตุการณ์หรือเรื่องราวในแต่ละวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ที่เราหลงลืมหรือมักอาจมองข้ามผ่านสิ่งนั้นไป หากแต่การหยิบยืมภาพจำเหล่านั้น มาขีดเขียดลงบนกระดาษ ผ่านความเรียบง่าย แต่แฝงนัยยะซ่อนเร้นบางอย่าง จึงเสมือนเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาค้นหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมด

การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ผ่านผลงานชุดนี้ อาจเป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราว เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักคิดและย้อนกลับมามองหาคุณค่า
ถึงการใช้ชีวิตของตัวเราเอง รวมไปถึงบริบททางสังคมไม่มากก็น้อย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพจำ" (Gloomy Memoir) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service