นิทรรศการ "Girls, not Objects"

Event Details

นิทรรศการ "Girls, not Objects"

Time: November 16, 2019 to November 17, 2019
Location: Joyman gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 065 124 2222
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 14, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

IKIGAI X Murasaki Studio X Joyman Gallery present
" GIRLS, NOT OBJECTS " Exhibition Art & Idol Photo Set

งานนิทรรศการศิลปะที่นำเอาวัฒนธรรมการถ่ายภาพ Photo Set ของวง Idol มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสะท้อนมุมมองปัญหา Objectification หรือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยการปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นวัตถุ ซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับบรรดาศิลปินในวงการไอดอลและวงการบันเทิงเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามจากสื่อสังคมออนไลน์ การถูกตีตราจากวัฒนธรรมเฉพาะ รวมถึงผลกระทบจากกลไกทางการตลาดในวงการบันเทิง

ภาพทุกใบถูกถ่ายทอดและตีความจากบทสัมภาษณ์เรื่องราวและความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Objectification ของตัวแทนศิลปินทั้ง 18 วง กลั่นกรองและนำเสนอผ่านผลงานศิลปะทั้ง 18 ชิ้น

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกส่งมอบให้กับองค์กร THE UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (“UN Women”) เพื่อนำไปใช้ในกิจการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำในสังคม

นิทรรศการจัดขึ้นวันที่ 16 - 17 November 2019
และรอบสื่อมวลชนในวันที่ 15 November 2019 ที่ Joyman gallery
357 359 ถนน มหาไชย แขวง สาราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการโดยการเข้าร่วม
Closed group : GIRLS, NOT OBJECTS ( จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ )

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Girls, not Objects" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service