นิทรรศการ "Ghost Orb"

Event Details

นิทรรศการ "Ghost Orb"

Time: December 5, 2011 to December 25, 2011
Location: Eat Me
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://Eatmerestaurant.com
Phone: 02 238 0931
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Dec 6, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2554 ณ ร้านอาหาร อีทมี เชื่อกันว่าเมื่อคนหรือสัตว์ที่ได้ตายไป จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ดวงวิญญาณนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ หากแต่จะต้องอาศัยวิธีการถ่ายภาพ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นวงกลมสีขาว สีแดง สีฟ้า สีม่วง หรือ สีเขียว ก็ได้ ภายในวงกลมมีลักษณะของพื้นผิวที่ขรุขระ บางครั้งอาจจะมีวงกลมซ้อนกันอยู่ด้วยอีกหลายวง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า Ghost Orb มักจะปรากฏในภาพถ่ายของคนบางคนที่ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงมีความรู้สึกผูกพันธ์อยู่ ดวงวิญญาณเหล่านี้ มีพลังงานที่มองไม่เห็นบรรจุอยู่ภายใน อันเต็มไปด้วยการรอคอย ความทรงจำ ความโดดเดี่ยว ความเจ็บปวด ความหวัง ความฝัน ความคิดถึง และความรัก รอวันที่จะกลับมามีชีวิตใหม่เพื่อพบกับคนที่มีความรู้สึกผูกพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่ง การกลับมามีชีวิตของผลงานวิดีโอทั้งหมด 8 ชิ้น จะมีรูปแบบเฉพาะของพลังงานที่จะปลดปล่อยออกมาแตกต่างกันออกไป


วิดีโอภาพการฝังศพสุนัขใน "มิสสิส นวล ฮู แคน รี คอล เฮอร์ พาสต์ ไลว์ฟ" คือการบันทึกความทรงจำสุดท้ายของสุนัขที่ตายจากไป โดยเชื่อว่าความรักและความผูกพันธ์ที่มีต่อกันนั้น จะนำพาให้ดวงวิญญาณของสุนัขกลับมามีชีวิตใหม่และได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ตรงกันข้ามกับ "จุฬญาณนนท์" ที่ ความทรงจำในวัยเด็กจะไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้อีกครั้ง การเผารูปวัยเด็กของตัวเองจึงเป็นเหมือนเป็นการละทิ้งอดีตอย่างถาวร การถ่ายภาพท่านอนตายในสถานที่ต่างๆ อาจเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่ง แต่การทำท่านอนตายท่ามกลางผู้คนที่ยืนตรงเคารพธงชาติตามสถานที่สาธารณะ จะย้อนกลับมาให้เรารำลึกถึงความหวัง ความฝัน และความเจ็บปวดของเหล่าผู้คนที่สูญเสียชีวิตไป ผู้ซึ่งมีความเชื่อที่ว่าอนาคตที่ดีกว่ากำลังจะมาถึง


เนื่องด้วยความสนใจส่วนตัวในด้านภาพเคลื่อนไหว ศิริผลจึงเริ่มสร้างงานวิดีโอขึ้นมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ ณ ขณะนั้น ด้วยอุปกรณ์การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่คนทั่วไปสามารถหามาสร้างงานของตนเองได้ ภาพยนตร์สั้นจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิด ระบายความรู้สึกส่วนบุคคล เปิดเผยเรื่องราวที่ขัดแย้งกับสื่อกระแสหลัก หรือแบ่งปันเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ ออกมาผ่านภาพเคลื่อนไหวให้ผู้อื่นรับรู้ได้


งานวิดีโอที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด มักไม่มีองค์ประกอบด้านภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบ หากแต่จะเป็นส่วนผสมระหว่างสารคดีกับเรื่องแต่ง เป็นการสอดแทรกทัศนคติและความทรงจำส่วนตัวท่ามกลางปัญหาของคนส่วนใหญ่ แต่ก็ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่ไปด้วยในเวลา เดียวกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Ghost Orb" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service