นิทรรศการ "เฮง เฮง เฮง" (Get Lucky)

Event Details

นิทรรศการ "เฮง เฮง เฮง" (Get Lucky)

Time: January 26, 2019 to February 28, 2019
Location: YuYuan Art & Antique
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง"

ความเป็นสิริมงคลได้ถูกถ่ายทอดเป็นงานศิลปะมาช้านานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบจิตรกรรม ปะติมากรรม เครื่องราง รูปเคารพต่างๆ ปัจจุบันงานศิลปะมงคลยังเป็นที่แพร่หลายและถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก

นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง" นำความเป็นสิริมงคลมาเสนอในรูปแบบของจิตรกรรมร่วมสมัย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ชลัช ฉวีสุข ด้วยเทคนิคการใช้สีที่จัดจ้านทรงพลัง และการนำรูปแบบของศิลปะแบบกึ่งนามธรรมมาผสมผสานกับแนวคิดความเชื่อความศรัทธาได้อย่างลงตัว

นิทรรศการครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับชมจะได้รับพลังด้านบวกจากผลงานศิลปะชุดนี้ เพื่อเป็นแรงใจ และแรงกระตุ้นให้นำพาได้พบกับแต่สิ่งดีสิ่งประเสริฐในชีวิตดังใจปรารถนา


“Get Lucky” Exhibition Statement

Auspicious things have inspired the art for many millenniums since the pre-historic time. In the form of cave paintings, sculptures, good luck charms, holly images and many mores. Today these arts still be created in many cultures around the world.

“Get Lucky” art exhibition represented auspicious things in a contemporary painting form that has a very unique style by Chalah Chaveesuk, a Thai artist who masterly uses powerful colors and fabulous organic forms in his paintings. The combination of the semi-abstract style and a supernatural concept in his work came along delicately.

The goal of this exhibition is to bring the positive energies to the viewers. And spreads the happiness and the good lucks to all living things in the universe.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เฮง เฮง เฮง" (Get Lucky) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service