นิทรรศการ "Gen(why?)express(ions)"

Event Details

นิทรรศการ "Gen(why?)express(ions)"

Time: November 3, 2017 to November 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 23, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Gen(why?)express(ions)
วันที่ : 03 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
ห้อง People’s Gallery P1-p2
โดย มัณฑนะ อภิเดช และ ศรัณย์ เชื้อกรุง
พิธีเปิดนิทรรศการ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00น.

นิทรรศการศิลปะครั้งนี้จัดตั้งขึ้นให้เห็นถึงการทำงานของศิลปินหนุ่ม 2 คน สร้างสรรค์รูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่มีมุมมองการมองโลกที่คล้ายคลึงกัน คือ กลุ่มคนที่เกิดในยุคของเจนเนอเรชั่น Y ที่โตขึ้นมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับรู้สื่อ ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว อิทธิพลที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อมุมมองที่มีในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ โดยการที่หยิบข้อมูลเนื้อหา สิ่งรอบข้างที่พบเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล จากภาพยนตร์ ภาพนิตยาสาร หรือภาพจากอินเตอร์เน็ต มาหลอมรวมผ่านทัศนคติที่มีอยู่ภายในสร้างเป็นภาพต้นแบบเฉพาะบุคคลที่มีกลิ่นการมองโลกของคนเจน Y ที่มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านการแสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรม ภาพประกอบ และ วิดิโอ เสมือนแทนตัวเองเป็นผลิตผลการส่งออกของกลุ่มคนยุคเจนเนเรชั่น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Gen(why?)express(ions)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 23, 2017 at 8:57am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 23, 2017 at 8:57am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service