นิทรรศการศิลปะ “GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 14”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 14”

Time: February 7, 2013 to February 17, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Feb 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 14”

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่: ชั้น L


โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี และ คณาจารย์สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมิเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 น.

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 70 ชิ้น เป็นผลงานนิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี โดยใช้ เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีน ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน และสื่อการพิมพ์ เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความประสงค์จะนำเสนอผลงานนิสิตให้ออกสู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้ความ เข้าใจทางด้านศิลปะภาพพิมพ์ และสื่อ การพิมพ์ ให้แก่ผู้ชม


มีศิลปินรับเชิญร่วมแสดงผลงาน เช่น

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

ผศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ศุภเดช มหามาตร

อำนาจ คงวารี

เจษฎา คงสมมาศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 089 - 1485474 แฟ็กซ์ 038 - 391042

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 14” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service