นิทรรศการ "From the Inside"

Event Details

นิทรรศการ "From the Inside"

Time: March 31, 2017 to April 29, 2017
Location: Kalwit Studio&Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.kalwitgallery.com
Phone: 02 254 4629
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ From the Inside จัดขึ้นโดย Kalwit Studio&Gallery ในรูปแบบของการตั้งโจทย์ให้กับกลุ่มศิลปิน 9 ท่านที่ถูกเลือกจากเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ว่าอะไรคือสิ่งที่สิ่งที่ตนอยากพูดมากที่สุดหากปราศจากข้อจำกัดใดๆจากปัจจัยภายนอก

เนื่องจากทุกวันนี้มีนิทรรศการศิลปะมากมายที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสะท้อนแง่มุมต่างๆของประเด็นสังคม การเมือง พฤติกรรมมนุษย์ วัฒนธรรม เพื่อวิภาคย์ถึงบริบทและสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างชัดเจน แต่นิทรรศการนี้มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดอิสระให้พูดถึงแง่มุมหรือแง่คิดใดๆก็ได้จากตัวศิลปินเอง ให้ตรงประเด็นกับความรู้สึกภายในมากที่สุด ซึ่งในแต่ละมุมของแต่ละคนอาจส่งเสริมกันหรือขัดแย้งกันก็ได้ โดยลักษณะงานของศิลปินส่วนใหญ่ในนิทรรศการจะมีรูปแบบของการทำซ้ำสอดแทรกอยู่ในผลงาน เป็นวิธีย้ำเตือนถึงการยืนยันความคิดจากภายใน

นิทรรศการศิลปะ: From The Inside Exhibition
วันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2560
เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดนิทรรศการ
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น.
ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่
เวลาทำการ: อังคาร - เสาร์ เวลา 10.00น.-18.00น.

ศิลปิน:
Amy Diener
Dee Sweetdrug
ชัยบูรณ์ บรรลือ (Joker EB)
Josh ROXAS
มงคลธัช สิทธาธนากร
ปัณยวีร์ พงศ์สินไทย
ภัสสรา จงทวีธรรม
เพียงขวัญ คำหรุ่น
สุริยะ ฉายะเจริญ

The exhibition under the name “From the Inside” hosted by Kalwit Studio & Gallery requires 9 artists to complete the assignments, which ask them to create artworks using new techniques and aesthetics without any restriction or rules. Plus, those works need to represent their unique artistic pursuits.
Today’s art exhibitions are designed to reflect different aspect of social, political, cultural, and behavioral issues in order to explicitly discuss the outside world and its context. However, they attempt to allow artists to have freedom of speech expressed in the most direct and internal manner. Each artist’s perspective may either endorse or crash with one another. Majority of those works, as a result, are repetitive and overlapping in nature, which reinforces the unity of their internal thinking process.

[Artists]
Amy Diener
Dee Sweetdrug
Joker EB
Josh ROXAS
Mongkontuch Sittatanakorn
Panyavee Phongsinthai
Passara Chongtaveetham
Piangkhwuan Kumrung
Suriya Chayacharoen

From The Inside Exhibition
31 March - 29 April 2017
Opening Reception: Friday 31th March /Time 7pm
At Kalwit Studio&Gallery
Gallery hours: 10:00 AM - 6:00 PM Tusday-Saturday

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "From the Inside" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service