นิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting)

Event Details

นิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting)

Time: August 4, 2013 to August 30, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/TheN…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม


ในนิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting) ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

พิธีเปิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.


และขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ "ศิลปะของสันติ ในทรรศนะของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์" โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อ.นิวัติ กองเพียร และ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ร่วมเสวนา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service