นิทรรศการ “จากขอบเขตสู่ไร้ขอบเขต” (From finite to infinity)

Event Details

นิทรรศการ “จากขอบเขตสู่ไร้ขอบเขต” (From finite to infinity)

Time: August 9, 2011 to August 23, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jul 31, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ “จากขอบเขตสู่ไร้ขอบเขต” (From finite to infinity)
ศิลปิน ณัฐพล ม่วงเกลี้ยง (NATTHAPON MUANGKLIANG)
ลักษณะงาน ประติมากรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 9 – 23 สิงหาคม 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
แนวความคิด
การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก การหมุนรอบตัวเองของความจริงและความฝัน การย้อนเรื่องราวของความคิดในอดีตและการแยกย่อยเรื่องราวของความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงเปรียบเสมือนการทบทวนเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในอีกครั้ง เมื่อความรู้สึกเดิมหวนกลับเข้าสู่บริบทของชีวิต รูปเงาในอดีตจึงเป็นความทรงจำที่ส่งผ่านเรื่องราวมาสู่บทบาทของภาพทางความคิด โดยใช้หลักการของการสร้างความสมดุลให้จิตเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับร่างกาย ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกกระบวนการของการผสานกันระหว่าง 2 เนื้อหามาเป็นเครื่องมือในการนำพาตนเองเข้าสู่วงโคจรของจินตนาการแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการขัดเกลาจิตใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความกระด้างของกิเลสที่ซ่อนอยู่ภายในจิตสำนึก การทบทวนตนในทุกๆขณะของลมหายใจจึงเป็นการนำพาตนเองเข้าสู่การระลึกถึงความจริง ความดี และความงามในคุณค่าแห่งชีวิต

CONCEPT
Meditation by breathing, turning around of dream and reality, turning back to remind our thought in the past and distinguish reality in the present is like reviewing the issue that got something behind. When the same feeling is back again in our mind, shadow in the past the memory is forwarded to our thinking by balancing our mind with fulfilled body. I raise up the process of the mixture between 2 issues to be the tool that lead me to the circle of imagination of creativity. To discipline my mind and realize the harsh of desires beneath subconscious, Meditation by breathing is the way that recall the reality, goodness and beauty of life

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จากขอบเขตสู่ไร้ขอบเขต” (From finite to infinity) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service