นิทรรศการ "FRAGMENT"

Event Details

นิทรรศการ "FRAGMENT"

Time: November 27, 2015 to December 15, 2015
Location: Soy Sauce Factory
Phone: 0921158696
Event Type: exhibition, art, printing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 24, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในสังคมไทยที่เราทุกคนอาศัยอยู่ทุกวันนี้ มีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้อย่างตรงไปตรงมา หลายครั้งบางคนเชื่อว่าเราจำเป็นต้องอ้อมค้อม ปรุงแต่ง หรือแม้แต่บิดเบือน เพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นออกไปได้ เห็นได้จากผลงานศิลปะหลากหลายแขนงที่ใช้การอุปมาอุปมัย และแฝงไปด้วยนัยยะที่ซับซ้อน ในแง่หนึ่งเราทุกคนจึงดำรงอยู่ในสังคมที่ห่างไกลออกไปจากความจริงทีละน้อย ผ่านการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาที่มากขึ้นและมากขึ้น
ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ หลายคนดูเหมือนจะไม่ยินดียินร้าย และไม่แม้แต่จะตั้งคำถามกับสภาวะดังกล่าวแต่อย่างใด บางคนถึงขั้นยอมรับ และยกย่องว่า ความสามารถในการหลบเลี่ยงหรือไม่กล่าวถึงตรง ๆ คือประโยชน์อย่างหนึ่งในการสื่อสารภายใต้ขีดจำกัด ทั้ง ๆ ที่หารู้ไม่ว่าขีดจำกัดเหล่านี้เองยังคงกดทับความคิดของคนในสังคมเอาไว้ สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการอะลุ่มอะล่วยต่อกฏเกรณ์ที่ไร้เหตุผล และผลิตคำอธิบายต่อสิ่งที่พูดไม่ได้อย่างฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง และไร้ประโยชน์
เมื่อเราล้วนแต่ถูกกดทับไว้ไม่ให้กล่าวถึงอะไรบางอย่างในสังคม ผลงานหลาย ๆ ชิ้นจึงถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่หลาย ๆ คนไม่กล้าแตะต้อง ไม่ใช่เพื่อท้าทาย หรือเอาชนะ แต่เพื่อนำเสนอภาพแทนของการพยายามพูดบางสิ่งอย่างอ้อมค้อม ท้ายที่สุดก็หลงเหลือแต่เพียงจุด เส้น สี รูปทรง การเคลื่อนไหว และเวลา ผ่านเทคนิคและวัสดุที่นำพาผู้ชมไปสู่สิ่งอื่น การยืนจดจ่อพิจารณาผลงานทั้งหมดจึงไม่ต่างกับการค่อย ๆ ไกลห่างออกจากข้อเท็จจริงที่เป็นต้นตอของที่มาของผลงานทั้งหมด
ในสังคมที่บางครั้ง การพูดความจริงกับเรื่องบางเรื่องกลายเป็นอาชญากรรมทางความคิด การพยายามพูดถึงสิ่งที่พูดไม่ได้อย่างอ้อมค้อมก็มีค่าไม่ต่างจากการไม่พูดอะไรเลย และนี่เองคือความพ่ายแพ้ต่อการถูกริบเสรีภาพไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่รู้ตัว

Born in 1986. Sina WIttayawiroj grow up in Bangkok. After graduated from Silpakorn University in 2008, as an young artist, he started showing his first work at WTF Gallery (BKK) in 2010. In addition, he was selected by Gwangju Cultural Foundation, to participate in ‘Asia Artist Residence’, 2011, Gwangju, South Korea. in 2012, he joined the art camp called ‘Tropical Lab 6’ (2012), at Lasalle Collage of Arts, Singapore. And in 2014 he are the part of an ongoing art project called call “MONEY FAKETORY” that showed in Kuandu Biennial, Taipei, Taiwan and Bangkok Art and Culture Center (BACC), Bangkok.

He is a young contemporary artist whose interested in New Media Art, Art and Community and Participation Art . He has experimented are using several different medias including installation, interactive, sound, VDO, projection mapping, still image and digital print. Moreover, most of his works were created in a various kinds of public space such as music events, in a pub, alley or even in areas of a abandoned rubbish.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "FRAGMENT" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service