นิทรรศการ "เล่นได้" (Forest of Play)

Event Details

นิทรรศการ "เล่นได้" (Forest of Play)

Time: July 11, 2019 to July 25, 2019
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 218 3645-6
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทของเล่นไม้ PlanToys ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่จูงลูกจูงหลานมาสัมผัสนิทรรศการแบบมีส่วนร่วมสำหรับเด็กเล็กนิทรรศการเล่นได้ – Forest of Play”

การเรียนรู้และการเล่นเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหกปีแรกที่สมองของเด็กจะมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครูไม่ควรเพิกเฉยเพราะอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะกระทบต่อเด็กในอนาคตเมื่อโตขึ้น

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กโดยใช้ทักษะการรับรู้ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบ จึงได้ร่วมกับ PlanToys บริษัทผู้ผลิตของเล่นไม้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยของเล่นของ PlanToys จะเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่นและยังใส่ใจในความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก อีกทั้งยังผลิตของเล่นที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม จึงจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า “Forest of Play” โดยได้จำลองพื้นที่ในห้องนิทรรศสถานเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงอายุหกปีแรกโดยในนิทรรศการจะใช้ของเล่นของ PlanToys ประกอบเป็นสื่อหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม (Hands-On Exhibition) นิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงอันเป็นการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นที่ช่วยสร้างจินตนาการของเด็กแทนการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งเด็กในช่วงวัยดังกล่าวไม่สามารถเข้าใจได้เต็มที่ ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นจะสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมที่ดีและเหมาะสมต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ร่วมด้วย

นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562 นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 . (อาทิตย์-จันทร์ ไม่เว้นวันหยุด เป็นกรณีพิเศษ)

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี)

ติดต่อสอบถามโทร. 0-2218-3645 -6

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เล่นได้" (Forest of Play) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service