การแสดงนาฎศิลป์อินเดีย "Folk Artists from Rajasthan"

Event Details

การแสดงนาฎศิลป์อินเดีย "Folk Artists from Rajasthan"

Time: August 17, 2012 from 2:45pm to 3:45pm
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: performance
Latest Activity: Aug 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงนาฎศิลป์อินเดีย Cultural Performance by

Folk Artists from Rajasthan

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 จัดแสดง 2 รอบ

รอบที่1 เวลา 14.45-15.45 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.มล ตุ้ย ชุมสาย

รอบที่ 2 เวลา 19.00-20.00 น. ณโรงละคร

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


.................

Cultural Performance by Folk Artists from Rajasthan

Friday 17 August 2012

- 02.45 -03.45 pm at HB 7 floor 8

- 07.00-08.00 pm at the theater ,CMU Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงนาฎศิลป์อินเดีย "Folk Artists from Rajasthan" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service