นิทรรศการ "Flora and Mara”

Event Details

นิทรรศการ "Flora and Mara”

Time: September 27, 2014 to October 25, 2014
Location: Gallery D-9
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 089 616 6868
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Oct 6, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


"Flora and Mara” (นิทรรศการภาพวาดลายเส้นเชิงแนวความคิด) โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ

แกลเลอรี่ ดี-ไนน์ ขอเชิญผู้สนใจศิลปะร่วมสมัย ร่วมชมงานนิทรรศการของ ลลินธร เพ็ญเจริญ ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดลายเส้น เป็นครั้งที่ 2 ของเธอ

รูปลักษณ์ภายนอกของบุคคลกลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ ซึ่งติดตรึงอยู่กับกิเลสมาร บางคนมีโอกาสดีกว่าคือ มีรูปลักษณ์ดีติดตัวมาแต่กําเนิด บางคนต้องสร้างขึ้นใหม่ตามความชื่นชอบ รสนิยมทางสังคม หรือด้วยปัจจัยบีบคั้น และเพื่อรวบรัดเวลาในการต่อรองก็เลือกใช้อวัยวะเป็นเครื่องมัดใจฝ่ายตรงข้าม เช่นเดียวกับพืชกินสัตว์ (Carnivorous Plant) มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามเพื่อการหาอาหารยังชีพด้วยการดักสัตว์หรือแมลง เป็นกับดักทางธรรมชาติ เป็นกลไกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อเข้ามาติดกับเพื่อความอยู่รอดของพืชต่อไป

การเปรียบเทียบพฤติกรรมข้างต้นถูกนํามาบันทึกไว้ด้วยภาพวาดลายเส้นในเชิงล้อเลียนส่อเสียดสังคม โดยการผสมผสานรูปทรงพืชกินสัตว์กับอวัยวะของมนุษย์ ให้กลับกลายเป็นพืชสายพันธุ์ใหม่ มีพฤติกรรมราวกับมนุษย์ที่ดํารงอยู่ในสังคมร่วมสมัย

ผลงานชุด “Flora and Mara” ยังคงหยิบยืมภาพลักษณ์ (Appropriation) จากภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) เพื่อนําเสนอผลงานศิลปะที่มีความเด่นชัดทั้งแนวความคิดและสุนทรียะ เป็นศิลปะร่วมสมัยอีกหนึ่งแนวทางที่ให้แง่คิดและความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาแลดูสมจริง ด้วยภาษาภาพที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความหยาบคายกับความรื่นรมณ์

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นการบรรจบกัน (Intersection) ระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธ์กันมาโดยตลอด เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้เหตุผล (Rational) กับความไร้เหตุผล (Irrational) หรือสภาวะทางวัตถุวิสัย (Objective) กับสภาวะอารมณ์ (Subjective) ที่แสดงออกมาในรูปจินตนาการ

กล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ให้ความสําคัญทั้งแนวความคิดและการสร้างลูกผสมของรูปลักษณ์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพี่อการแสดงออกถึงสัดส่วนแห่งการผสมกลมกลืนกัน ระหว่างลมหายใจหรือชีวภาพของพฤกษาและมาร


นิทรรศการ "Flora and Mara” (นิทรรศการภาพวาดลายเส้นเชิงแนวความคิด) โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 25 ตุลาคม 2557 ณ. Gallery D-9 เลขที่ 1085/5 ถนนนครชัยศรี เขตดุสิตกรุงเทพ 10300

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Flora and Mara” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 6, 2014 at 9:17am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service