นิทรรศการ "First Start"

Event Details

นิทรรศการ "First Start"

Time: January 7, 2020 to January 29, 2020
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 8, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ First Start

ศิลปิน นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 49 คน

ลักษณะงาน งานสร้างสรรค์ 2 และ 3 มิติ

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 7-29 มกราคม ..2563

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด

นิทรรศการ First Start เป็นนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลงานนิสิตชั้นปีที่1 ภาควิชานฤมิตศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบงานสร้างสรรค์ 2 และ 3 มิติ

ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นผลผลิตที่มาจากการเรียนวิชา Creative Design1 และ Creative Design2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "First Start" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 8, 2020 at 7:40pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 8, 2020 at 7:39pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service