นิทรรศการ "First Draft แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์"

Event Details

นิทรรศการ "First Draft แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์"

Time: October 3, 2018 to October 26, 2018
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 14, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "First Draft แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์"

ศิลปิน 
นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปี 1 และ หลักสูตรปริญญาโท ชั้นปี 1 ภาควิชา นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน 
ผลงานออกแบบเรขศิลป์สองมิติและสามมิติบนสื่อโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 
วันที่ 3 – 26 ตุลาคม 2561

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "First Draft แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service