นิทรรศการ "Finding Me"

Event Details

นิทรรศการ "Finding Me"

Time: August 2, 2014 to August 30, 2014
Location: Numthong Gallery at Aree
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.gallerynumthong.com
Phone: 02 617 2794
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Finding Me
โดย Haru K, Jeong Jin Gab, Lee Jo Heum, Lim Nam Jin
2– 30 สิงหาคม 2557

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 18:00 น.

ณ นำทองแกลเลอรี : 72/3 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ / BTS:อารีย์ ทางออกหมายเลข 3

นิทรรศการ Finding Me โดยศิลปินประเทศเกาหลี เป็นนิทรรศการที่นำเสนอมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้โลกไร้พรมแดนมากขึ้นอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์คทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลได้อย่างแพร่หลายและทันท่วงที อย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นแตกต่างจากข้อมูลที่เราได้ประสบด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลที่แพร่หลายนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่ผู้อื่นมีอยู่ จึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บุคลิกลักษณะเฉพาะ ความเป็นปัจเจกของคนในสังคม รวมไปถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้นๆเริ่มลดเลือนหายไป ทำให้ศิลปินกลุ่มนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นปัจเจกซึ่งเป็นความพิเศษที่สำคัญต่อบุคคลหรือสังคมนั้นๆ

นิทรรศการนี้ยังนำเสนอภาพเรื่องราวที่เป็นการตั้งคำถามโดยศิลปิน เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะความเป็นปัจเจกบุคคลผ่านความคิดและประสบการณ์ของตน โดยมีรูปแบบงานเป็นสองมิติและลอยตัว ซึ่งศิลปินทั้งสี่สั่งสมประสบการณ์ที่นำมาถ่ายทอดในผลงานจากวัฒนธรรมที่แพร่หลายในสังคมและจากการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ศิลปินสร้างสรรค์งานด้วยวิธีอันหลากหลายซึ่งเป็นอิทธิพลจากความสับสนวุ่นวายของเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว


Finding Me
Exhibition by Haru K, Jeong Jin Gab, Lee Jo Heum, Lim Nam Jin
2 - 30 August 2014

Opening reception : Saturday 2nd August 2014 at 6 p.m.

at Numthong Gallery, Aree 5 (north), Phahonyothin 5, Phahonyathin Road, Bangkok. / BTS : Aree station, exit no. 3

This Finding Me exhibition by korean artist introduces the point of view of the fast changing society. A modern technology as social network helps people communicate and access to the number of information and knowledge without boundaries immediately. However, such information and knowledge are different from the ones in the past obtained by personal experiences because their inexperienced information and knowledge is nothing more than what others have. It is one of the factors that decrease an individual, cultural characteristics. Therefore, these artists consider the importance of individual, which is special to such society.

This Finding Me exhibition introduces visual stories of the artists’ questions for finding their identities through their personal experiences and thinking with paintings and sculptures. These artists experienced the time when nations shared their cultures with each other and the analog turned into the digital. In this exhibition, the artists who experienced the fast changes will exhibit their artwork created by various ways about their chaos from the time.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Finding Me" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 24, 2014 at 12:43pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service