นิทรรศการ "FAKE ADVERTISING"

Event Details

นิทรรศการ "FAKE ADVERTISING"

Time: July 4, 2019 to July 28, 2019
Location: bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 14, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

FAKE ADVERTISING

วันที่ : 04 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1 - 2

โดย สิปปกร ชินกลาง

พิธีเปิด 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 .

นโยบายการชักจูง ปฏิรูป จัดระเบียบ และการพัฒนา รวมถึงความขัดแย้งทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อครอบงำความคิดและการปฏิบัติของประชาชน ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจระบอบการปกครอง อีกทั้งยังสร้างความฝันถึงการพัฒนา ซึ่งย้อนแย้งกับความจริงของระบอบการปกครองแบบปัจจุบัน คำพูดเหล่านั้นเป็นเสมือนเกมส์ของผู้มีอำนาจการปกครอง ข้าพเจ้าจึงสะท้อนความคิดนี้ผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบของโปสเตอร์ที่คำและภาพที่เห็นให้ความรู้สึกขัดแย้งกัน เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่อยู่ภายใต้การถูกกดขี่ ปิดกั้น คุกคาม จำกัด หลอกลวง ฯลฯ ยุคหนึ่งของการปกครอง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "FAKE ADVERTISING" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 30, 2019 at 9:10am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 30, 2019 at 9:10am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service