นิทรรศการ "เลือนราง" (Fade away)

Event Details

นิทรรศการ "เลือนราง" (Fade away)

Time: January 5, 2019 to January 31, 2019
Location: Yuyuan art gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 094 554 8883
Event Type: art, exhibition, drawing, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 17, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Fade away
เลือนราง
นิทรรศการเดี่ยว ของ นูรียา วาจิ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีต ปัจจุบัน ส่งผลต่อความรู้สึก “ความหวาดระแวง” แปรเปลี่ยนเป็นความคิดเปรียบเทียบระหว่างความดี กับ ไม่ดี เห็นได้จากภายนอก หรือ ภายใน ผ่านรูปสัญลักษณ์ของมุสลิมะห์ (ผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม) โครงสร้างของรูปทรงหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ เปรียบดั่งตัวแทนของข้าพเจ้า สู่กระบวนการจิตรกรรมผสมบนพื้นผิวเทคนิคบาติก แสดงออกถึงจังหวะทิศทางของอารมณ์ เหลือเพียงร่องรอยความรู้สึกในรูปแบบการวาดเส้น

พิธีเปิดวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 (16:00-18:00)
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2562 (10:00-20:00)
ณ Yuyuan art gallery ภายในโครงการล้ง 1919

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เลือนราง" (Fade away) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service