นิทรรศการ FAB Showcase'17 Degree Project Exhibition

Event Details

นิทรรศการ FAB Showcase'17 Degree Project Exhibition

Time: April 24, 2009 to April 30, 2009
Location: เซ็นทรัลเวิล ชั้น 3 ฝั่ง อิเส่ตัน
Event Type: exhibition, art
Latest Activity: Apr 20, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการที่นำผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มาจัดแสดงรวมรวบผลงานในชื่อ " FAB SHOWCASE 17"
โดยแบ่งประเภทผลงานออกเป็น 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

Advertising
Corporate Identity
Editorial Design
Film
Illustrate
Mutimedia
Photography
Type Design

ผลงานทั้งหมดจะ จัดแสดงที่ เซ็นทรัลเวิล ชั้น 3 ฝั่ง อิเส่ตัน ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2552
วันเปิดงาน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

Comment Wall

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service