นิทรรศการศิลปะ "ERROISM"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ERROISM"

Time: August 4, 2017 to September 9, 2017
Location: Kalwit Studio Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.kalwitgallery.com
Phone: 02 254 4629
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 26, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการศิลปะ: ERROISM
วันที่ 4 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560
เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดนิทรรศการ
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่
วันทำการ: อังคาร - เสาร์ เวลา 10.00น.-18.00น.

ศิลปิน:
กมลฉัตร เป็งโท
ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
พัทธ์ ยิ่งเจริญ
ศักรินทร์ สุขมานะธรรม

องค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ ในสังคมที่ถูกสั่งสมและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นับเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่มนุษย์ใช้ทำความเข้าใจโลกรอบตัว และเมื่อเวลาผ่านไป วิถีการดำเนินของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ถึงกระนั้นบางองค์ความรู้และวิทยาการที่กำหนดไว้เป็นแบบแผนยังคงถูกถ่ายทอดให้กับคนในยุคสมัยใหม่ หากแต่สิ่งเหล่านั้นถูกเรียนรู้ในวิธีที่แตกต่างออกไป เกิดการสังเกต ตั้งคำถามและเสนอความคิดเห็น สามารถสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ได้อย่างอิสระ ผันแปรไปตามบริบทและข้อมูลแวดล้อมในปัจจุบัน บริบทที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้องค์ความรู้แตกแขนงออกไป ทั้งโดยตัวมันเองและสังคมแวดล้อม และยังเป็นส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนให้สังคมขับเคลื่อนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นิทรรศการ Errorism เริ่มต้นจากการตั้งข้อสังเกตจากองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมเป็นประสบการณ์ของศิลปินทั้ง 4 ท่าน หลอมรวมกับบริบท ตกตะกอนเป็นความคิดใหม่ เป็นที่มาของการผสมผสานรูปทรงและเรื่องราวที่ผิดแปลกไปจากปกติแสดงออกมาในผลงานศิลปะชุดนี้

ERRORISM : 4 August - 9 September 2017
Opening Reception: Friday 4th August / 7pm - 11pm
At Kalwit Studio & Gallery
Gallery hours: 10:00 AM - 6:00 PM Tuesday-Saturday

ARTISTS:
KAMOLCHAT PANGTHO
NATTIWUT CHOOMANOWAT
PATT YINGCHAROEN
SAKARIN SUKMANATHAM

The body of knowledge in society is consistently formed and
developed at its best. It is the vital tool used by humans to understand the world and its surrounding. When time passes, social process changes too. In general, certain bodies of knowledge conventionally determined will be passed down to the new generations. The only difference is that those sources of knowledge are not used as concepts applied to the conscience of men as it did in the ancient time but they are employed as a variation acting as a path that freely creates stories and changes according to context and notions. In this sense, the context is always changing, which will spur our distribution of knowledge both by itself and by the social environment. This affects the its prevalence and continuing development that are endless and help support the social movement.
Errorism is the exhibition that starts with the assumption of formed notion based on experiences of 4 artists. It drives the context until it filters out into new idea that originates this exhibition.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ERROISM" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service