นิทรรศการ "Enjoy this Moment"

Event Details

นิทรรศการ "Enjoy this Moment"

Time: January 15, 2015 to January 25, 2015
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 26, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Enjoy this Moment
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2558

พิธีเปิดนิทรรศการ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00น.
สถานที่จัดแสดงงาน : ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (Baan Tuek Art Center) เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ (053- 944859)

ความเป็นตัวตนและความเป็นสังคมรอบๆตัวเรามักเป็นเป็นสิ่งที่ดำเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน หลายคนพยายามค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเพื่อสนองความพึงพอใจให้กับตัวเอง และมีความสุขกับมัน ในขณะที่อีกหลายคนให้ความสนใจกับความเป็นไปของสังคมรอบกายเพื่อสะท้อนสภาพหรือมุมมองที่มีต่อสังคมนั้นๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ อย่างไรก็ตามการค้นหาทั้งสองรูปแบบดังที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ศิลปินหนุ่มทั้งสี่คนได้หยิบยกประเด็นมานำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์และสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของตน เสมือนเป็นการปล่อยตัวเองให้มีความสุขไปกับช่วงเวลาเหล่านั้น

นิทรรศการ Enjoy this Moment เป็นนิทรรศการที่รวมผลงานของ 4 ศิลปิน โดยพีระเวทย์ กระแสโสม วิทยา ผุดผ่อง วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และสุวิทย์ มาประจวบ รูปแบบและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงเรื่องราวความคิดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดลงในผลงานจะช่วยสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจและเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ชมที่สนใจ
--
Enjoy this Moment
15 – 25 January 2015

Opening Reception 15 – 25 January 2015 at 6 pm.
Venue : Baan Tuek Art Center
Thapae Road, Chiang Mai, Thailand 50000 (Close to Nawarat Bridge,
opposite Upakut Temple) (053- 944859)
Identity and society are two things that walk along side each other. Several people try to find their true own identities in order to satisfy themselves and be happy with it. On the other hand, several people are interested in environments around them, in which they reflect conditions or perceptions towards that society. However, both forms of searching are topics that four young artist have picked up and talked about. They are presenting their works in forms of paintings, sculptures, and prints to tell stories of everyday life, experiences, conditions that have happened along with their own thoughts, as if they were letting themselves enjoy those times as well.

The exhibition : Enjoy this Moment is an exhibition of four artists which are Peerawayt Krasaesom, Witaya Put-pong, Verapong Sritrakulkitjakarn, and Suwit Maprajuab. Forms and uniqueness along with stories of thoughts have been passed on to the works which will help create an impressive moment and can be considered as a gift to welcome a new year for every viewers as well.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Enjoy this Moment" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service