นิทรรศการ "Enchanting"

Event Details

นิทรรศการ "Enchanting"

Time: August 4, 2018 to August 22, 2018
Location: La Lanta Fine Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 050 7882
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 31, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“แสงแดดสาดส่องกระทบยอดหญ้า”
เราชื่นชมธรรมชาติรอบตัวเพราะเชื่อว่ามันช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าภายในจิตใจเหมือนเรากำลังปลดปล่อยร่างกายออกจากปัญหาหลายอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ภายใต้ความหลากหลายซับซ้อนยุ่งเหยิง เราหยุดเวลาเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวที่มีระเบียบอย่างเป็นระบบ เราได้เชื่อมโยงไปกับจังหวะของธรรมชาติ เวลาเดินช้าลงโดยมิได้ถูกกำหนดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เราสามารถใช้ความรู้สึกได้เต็มที่เพื่อพิจารณาถึงวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินไปอย่างไม่แน่นอนของชีวิตอย่างน่าแปลกใจ ขณะนั้นเอง ทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นอิสระ มองเห็น ความเคลื่อนไหว สีสัน ความลึกลับ รูปร่าง และรูปทรงต่างๆทั้งเล็ก และใหญ่ อันเป็นความงาม ในธรรมชาติถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างเป็นผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้

The concept behind Chaisansuk’s practice is the inspiration and enjoyment of searching for and experiencing new techniques using water colours. She believes that humans can control emotions by surrounding themselves with nature. She tries to express the complexity, freedom and mystery that she finds in the beauty of nature. Her works all consist of a variety of bright colours, ranging from pinks, to yellow and grey. When first looking at the paintings the viewer can see what looks like an explosion of colour, stretching across the canvas like a smoke cloud. The colours flow and bubble up together, creating a rainbow effect. When looking closely at the patterns the viewer can notice that there are signs of nature throughout the painting. In some areas the colours form flower shapes, in others the shapes of flowing water emerge. The combination of water and acrylic that the artist uses is what enables this nature-like, flowing colour effect, and as intended by Chaisansuk, brings smiles and the feeling of being among nature in a semi-abstract style.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Enchanting" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service