นิทรรศการ "ป้อมปราการที่ว่างเปล่า" (Empty Barricade)

Event Details

นิทรรศการ "ป้อมปราการที่ว่างเปล่า" (Empty Barricade)

Time: August 22, 2013 to September 22, 2013
Location: Pongnoi community art space
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 081 621 0191
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Aug 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โป่งน้อย คอมมูนิตี อาร์ สเปช

มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมชมงานศิลปะ

ของkarin phisolyabut

"ป้อมปราการที่ว่างเปล่า"

“Empty Barricade”


ในงานศิลปะชิ้นล่าลุด

งานเซรามิค แบบจัดวาง

ณ โป่งน้อยคอมมูนิตี อาร์ต สเปช

วันที่ 22 สิงหาคม 2556

19.00 น.

ผลงานมีให้ชมระหว่าง 22 สิงหาคม - 22 กันยายน 2556

Empty Barricade

ป้อมปราการที่ว่างเปล่า

การเชื่อมโยงเศษศากของอดีตมาปกคลุมการรับรู้และความเป็นตัวตนในปัจจุบัน เอาความทรงจำเก่า มาสร้างความทรงจำใหม่ ก่อสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการที่ว่างเปล่า สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นเป็นกรอบของความเชื่อที่คนแต่ละคนสร้างขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้าซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ หรือแม้กระทั่งเผชิญหน้ากับตัวตนของตนเอง เป็นขอบเขตสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ทำให้เกิดความคลุมเครือ ต่อความเป็นจริงกับมายาคติ เกิดการกระทบถึงการตระหนักรู้ถึงปัจจุบัน

หากแต่เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อยึดเกาะ เพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยในป้อมปราการที่เราสร้างขึ้นที่ไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่จริง

Empty Barricade เป็นนิทรรศการเซรามิคร่วมสมัยที่สื่อสารผ่านการจัดวางประติมากรรม ในรูปแบบต่างๆเพื่อสะท้อนภาวะและความคิดของศิลปินที่มีต่อสภาวการณ์รอบด้าน

ชิ้นงานเซรามิคได้ค่อยๆเกิดขึ้นจากการโต้ตอบสื่อสารกันไปมาของผู้ปั้นกับก้อนดิน เคลือบ พื้นผิว ระยะเวลา อุณหภูมิ และความชื้น รายละเอียดที่เกิดแสดงเรื่องราวบนชิ้นงานแต่ละชิ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ป้อมปราการที่ว่างเปล่า" (Empty Barricade) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service