นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness)

Event Details

นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness)

Time: August 1, 2013 to August 25, 2013
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jul 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"ความว่างเปล่า"

โดย กมลพันธุ์ โชติวิชัย


ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสมภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สติสำรวจตัวตนของตนเองตามแก่นแกนหลักคิดแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยการจดจ่อกับความเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว และไม่จีรังของชีวิต ผ่านกระบวนการกรีดกระดาษพิมพ์ภาพเรือนร่างของศิลปินให้เป็นเส้นริ้วอันละเอียด เพื่อแทนค่าเสมือนสัญลักษณ์ของความว่างและความไม่มี ผลงานภาพพิมพ์ที่เต็มไปด้วยทักษะอันโดดเด่นและแนวความคิดอันลึกซึ้งสร้างสรรค์โดยศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่ กมลพันธุ์ โชติวิชัย


"Emptiness"

By Kamolpan Chotvichai


From 1 – 25 August, 2013

At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Rd.)


“Emptiness” art exhibition presents mixed media art under the concept of self-examination. According to Buddhist principles, changes, movement and vicious life cycle must be concentrated on. The concept is presented through the printing image of the artist’s body which represents emptiness. These remarkable prints reflecting outstanding skills and insight into life are created by a young emerging female artist, Kamolpan Chotvichai.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service