นิทรรศการ "ทัศนธาตุแห่งชีวิต" (Element of Life)

Event Details

นิทรรศการ "ทัศนธาตุแห่งชีวิต" (Element of Life)

Time: July 9, 2012 to July 29, 2012
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.finearts.cmu.ac.th
Phone: 053 94 4805, 053 21 1724
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ทัศนธาตุแห่งชีวิต


ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555


โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


วันที่ 9-29 กรกฏาคม 2555

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

เวลา 18.00 น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Elements of Life7th Art thesis exhibition 2012

by the graduating class of Faculty of Fine Arts,

Prince of Songkla University


9-29 July 2012

Opening Monday 9 July 2012 at 06.00 pm

at the 2nd floor gallery, Chiangmai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทัศนธาตุแห่งชีวิต" (Element of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service