นิทรรศการ " E-SIGN "

Event Details

นิทรรศการ " E-SIGN "

Time: June 6, 2017 to June 8, 2017
Location: Siam Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/E-sig…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 30, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

" E-SIGN "
นิทรรศการแสดงศิลปะนิพนธ์
โดยนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-22.00 น.
ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้นG
\\พิธีเปิด
6 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ สยามเซ็นเตอร์
PM

" E-SIGN "
Graduate Exhibition
Faculty of Arts and Design, Department of Interiors
Rangsit University
On 6-8 June, 2017 (10.00 AM - 10.00 PM)
at Siam Center, Atrium2, G floor
\\GRAND OPENING
Tuesday 6 June, 2017 - 6.00 PM

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ " E-SIGN " to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service