นิทรรศการ "แหวกม่านการละคร"

Event Details

นิทรรศการ "แหวกม่านการละคร"

Time: December 15, 2015 to December 18, 2015
Location: ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6
Street: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: Bangkok
Phone: 081-5597252
Event Type: exhibition, art
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 11, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาล “แหวกม่านการละคร”

เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต ของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากรายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตได้เรียนรู้ฝึกฝนในภาคการศึกษานั้นๆ อาทิเช่น การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบทละคร การออกแบบแสงเสียง การบริหารจัดการการแสดง ฯลฯ โดยผลงานจะมีทั้งละครเวทีเต็มรูปแบบ จากรายวิชาการกำกับการแสดง 3 และ Master Class in Directing (ระดับปริญญาโท), Showcaseละครเวที (ความยาว 15-20 นาที) จากรายวิชา Directing 1, Showcaseการแสดงสั้นๆ จากรายวิชาการแสดง 1 และ Fundamental of Acting (ระดับปริญญาโท), การอ่านบทละคร จากรายวิชาการเขียนบทละคร เป็นต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 นี้ เทศกาลแหวกม่านการละคร ครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นภายใต้ธีม "INEFFABLE: can't be expressed in words." เพื่อนำเสนอประสบการณ์เหนือคำบรรยายของการฝึกฝนสร้างสรรค์ศาสตร์ของละครเวที ในแขนงต่างๆ

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 19.30 น.

ณ ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี (การแสดงบางเรื่องต้องสำรองบัตรล่วงหน้า)

โดยสามารถติดตามรายละเอียด และตารางการแสดงได้ที่ Facebook: Drama Arts Chula หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-5597252 (คุณทาช่า)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "แหวกม่านการละคร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service