นิทรรศการ "ล้มทั้งยืน" (Downfall)

Event Details

นิทรรศการ "ล้มทั้งยืน" (Downfall)

Time: February 21, 2013 to April 5, 2013
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/bang…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 10, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ล้มทั้งยืน (Downfall)

โดยศิลปิน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2556

ณ ชั้น 4 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.

Artist Talk วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น.


หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะ ล้มทั้งยืน (Downfall) โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ นำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) โดยศิลปินได้ถ่ายทอดห้วงเวลาที่กำลังเฝ้ามองดูต้นพญาสัตบรรณอายุประมาณ 16 ปี กำลังถูกโค่นด้วยเลื่อยไฟฟ้าต้นแล้วต้นเล่า ทำให้เกิดความรู้สึกเสียดาย เสียใจกับการสูญเสีย และต้องการเรียกร้องสิทธิของต้นไม้ที่ถูกโค่นเพียงเพราะแค่กลิ่นของดอกที่ส่งกลิ่นฉุนในระยะเวลา 2 - 3 เดือนต่อปีเท่านั้น ทำให้ศิลปินตระหนักถึงการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมของผู้มีอำนาจในการกำหนดทิศทางและความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้อำนาจเหล่านั้น ประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างประติมากรรมรูปทรงเงาของต้นพญาสัตบรรณขนาดใหญ่ที่กำลังเอนตัวล้มลง เพื่อสะท้อนสภาวะที่จะนำไปสู่การล่มสลาย หรือเป็นการฟื้นขึ้นมาจากการถูกทำให้แตกสลาย


เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก San Francisco Art Institute สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทจาก The Slade School of Fine Art สหราชอาณาจักร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนัก ณ Athens School of Fine Art ประเทศกรีซ ในปี 2549, The National Art Studio IASK Goyang ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2552 และ 943 Sudio ประเทศจีน ในปี 2554 นอกจากนี้ยังมีผลงานจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ในปี 2550 แสดงนิทรรศการเดี่ยว Passage ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพ, ในปี 2552 แสดงนิทรรศการเดี่ยว Stand and Fall ณ KunstDoc Gallery ประเทศเกาหลีใต้, ในปี 2553 แสดงนิทรรศการกลุ่ม Exterritory Project ณ Mediterranean Water ประเทศอิสราเอล และในปี 2554 แสดงนิทรรศการเดี่ยว Twist ณH Project Space, H Gallery กรุงเทพ เป็นต้น ปัจจุบัน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ เป็นศิลปินและอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ล้มทั้งยืน" (Downfall) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service