นิทรรศการ "ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” (Diversity of Imagination)

Event Details

นิทรรศการ "ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” (Diversity of Imagination)

Time: November 6, 2011 to November 30, 2011
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org/
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 26, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เสนอ นิทรรศการที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่   5 ท่าน ได้แก่ สุวัฒน์ชัย ทับทิม , พงศ์ศิริ  คิดดี ,นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ,เกรียงไกร กุลพันธ์ ,สุวัฒน์   บุญธรรม  
จากเวทีประกวดจิตรกรรมบัวหลวงทำให้ศิลปินทั้ง 5 ท่านได้มีโอกาสมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง โดยศิลปินได้นำเสนอมุมมองผ่านผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างทางแนวความคิดและวิธีการถ่ายทอด ทำให้ผู้ชมเห็นถึงแง่งามของจินตนาการ จากจิตรกรรมแบบไทยประเพณีสู่จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

โดย สุวัฒน์ชัย ทับทิม ได้ถ่ายทอดเรื่องการเอาชนะ ผ่านกองทัพผญามารที่ต่อสู้กับความว่าง อาจตีความถึงการเอาชนะกิเลสภายในใจตน 

นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส สะท้อนการประสานกันของความเชื่อและการดำรงตนโดยศิลปินทั้งสองได้นำเสนอผลงานผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยแบประเพณี

เกรียงไกร ลูกอีสาน สร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย  โดยผสมผสานลักษณะการเขียนแบบฮูปแต้ม กับ ผญา เขาใช้ผญาในการสะท้อนสถานการณ์ในเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ที่คนไม่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน  คำคมสุภาษิตในรูปจิตรกรรมเริ่มขยับทำหน้าที่เป็นกรอบในการวิจารณ์สังคม

และพงศ์ศิริ  คิดดี  ที่ถ่ายทอดความงดงามของสีสันที่ซ้อนทับกันอย่างประณีตงดงามผ่านโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย และ สุวัฒน์   บุญธรรม ได้ถ่ายทอดช่วงเวลาความงดงามแห่งทรงจำผ่านรอยไถในฤดูใหม่ของชาวนา สะท้อนความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   

แต่ภายใต้ความแตกต่างก็เผยให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่ศิลปินมีร่วมกันคือความต้องการที่จะนำเสนอถึงความดีและความงาม ที่จะนำไปสู่วิถีแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมแห่งความแตกต่างอย่างเช่นสังคมเราในทุกวันนี้
นิทรรศการเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00น.-16.00น.(หยุดวันพุธ) ชั้น 3 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” (Diversity of Imagination) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service