นิทรรศการ "ภัยพิบัติของความจริง" (Disaster of the truth)

Event Details

นิทรรศการ "ภัยพิบัติของความจริง" (Disaster of the truth)

Time: March 13, 2020 to April 30, 2020
Location: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY
City/Town: Bangkok
Phone: 02 849 7522
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 11, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ The Centre Pompidou ขอชวนมาชมนิทรรศการที่สามในชุด Excavation #2 I am not an artist, but I am...

นิทรรศการภัยพิบัติของความจริง Disaster of the truth” โดย มาฆะ เสนีวงศ์ อยุธยา ได้ท้าทายประสบการณ์การรับรู้ความจริงที่ตัวงานได้พาเราไปพบมิติใหม่ของวัตถุที่สามารถอุปมาได้ถึงสิ่งต่างๆ ทางสังคมราวกับว่าความจริงได้ดับสูญไป สู่การสร้างชุดความจริงอีกด้านที่อาจปราศจากตรรกะเเละเหตุผล

มาฆะ เสนีวงศ์ อยุธยา เป็นผู้เคยอยู่เบื้องหลังการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยในปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านศิลปะและการออกแบบเชิงพาณิชย์

นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการในชุด Excavation # 2 : I am not an artist, but I am …… ที่เป็นดังการทดลองที่เปิดพื้นที่ให้คนที่เคยคลุกคลี/พัวพันกับการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ โดยผู้สร้างผลงานเหล่านี้มิอาจกล่าวได้ว่าเป็นศิลปินเต็มตัว หากแต่เขาหรือเธอเหล่านั้นยังประกอบอาชีพอื่นๆที่สามารถเลี้ยงชีพได้ในสังคมปัจจุบัน มาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ EX SPACE

เปิดนิทรรศการใน วันศุกร์ 13 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 .

นิทรรศการเปิดให้ชมตั้งแต่ 13 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภัยพิบัติของความจริง" (Disaster of the truth) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service