นิทรรศการ “เทวี" (Devi)

Event Details

นิทรรศการ “เทวี" (Devi)

Time: August 21, 2014 to October 12, 2014
Location: 100 Tonson Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://100tonsongallery.com
Phone: 02 684 1527
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 7, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“เทวี | Devi” โดยธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

21 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2557


วันเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557เวลา 19.00 น.

100 ต้นสนแกลเลอรี่ ขอเสนอนิทรรศการ “เทวี | Devi”โดยธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ กับผลงานเทคนิคจัดจ้าน

ในฐานะจิตรกรที่นําความสนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการทํางานจิตรกรรม

ธเนศได้ใช้การนําเสนอภาพสรีระผผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมาและการเลือกใช้สีบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อนําไปสู่การรับรู้ในมุมมองใหม่ที่มีต่อภาพเรือนร่างของผู้หญิงเปลือยในอิริยาบถต่างๆ

นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พิจารณาการมองเรื่องเพศและความงามในอุดมคติผ่านทรรศนะส่วนตัวโดยอาจมองว่าเป็นสุนทรียะเรื่องหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา

หรือเป็นวัตถุทางเพศสําหรับการบริโภคก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ลนิทรรศการเทวี ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ 8 ภาพ

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2557

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เทวี" (Devi) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service